JUDr. Jaroslav Jenerál

advokátní kancelář

Advokátní kancelář JUDr. Jaroslava Jenerála tvoří mladý a dynamický tým, který poskytuje právní služby rovněž v anglickém jazyce.

Máme rozsáhlé zkušenosti s obhajobou obviněných, zastupováním poškozených v trestním řízení, s podáváním žalob, návrhů, stížností a opravných prostředků soudům a jiným správním orgánům a institucím, rovněž tak se zastupováním v soudním řízení a ve správním řízení před správními úřady a jinými institucemi.

K řešení právních problémů se snažíme přistupovat konstruktivně a prakticky. Mnohdy je totiž v zájmu klienta se spíše dohodnout s protistranou, než vést dlouhý a náročný soudní spor. Klientům vždy vysvětlujeme veškeré aspekty dané causy, předkládáme možná řešení, ale zároveň upozorňujeme i na případnou časovou a ekonomickou náročnost sporu. S účinností nového občanského zákoníku je nutno v daleko větší míře akcentovat starou římskoprávní zásadu „Vigilantibus iura scripta sunt“, tj. bdělým náležejí práva. Prevence a nepodcenění úskalí právního řádu a aplikace práva v České republice je podstatná pro každého, kdo vstupuje do právních vztahů nebo chce chránit svůj majetek, svou osobnost či své zájmy. To vše jsou právní služby, která Vám rádi s odbornou erudicí poskytneme.

Poskytujeme právní služby české i zahraniční klientele v širokém spektru platného práva na území ČR, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám, přičemž nabízíme svým klientům komplexní řešení jejich požadavků. Standardně jsou poskytovány právní služby v oblasti práva veřejného, zejména trestního a v oblasti práva soukromého – zejména občanského a korporátního. Dále řešíme problémy spojené se zakládáním obchodních společností včetně vyhotovení jejich stanov, případně posouzení stanov a řízení valných hromad, vymáháním dluhů právnických a fyzických osob, převody nemovitostí. Samozřejmostí je poskytování právních služeb i v dalších odvětvích práva, jako je například rodinné právo, insolvenční právo, stavební právo a zastupování ve věcech správního řízení obecně.

Spolu s individuálním přístupem ke každému klientovi zaručujeme nejkratší a optimální cestu k řešení problémů.

Právní služby poskytujeme na vysoké odborné úrovni ve snaze zajišťovat pro klienty maximální ochranu jejich práv. Náš vztah ke klientům je založen na individuálním přístupu, loajalitě, diskrétnosti, vzájemné důvěře a časové flexibilitě, díky čemuž jsme schopni poskytnout kvalitní právní služby ve velmi krátkém časovém úseku.

Nadstandardní vztahy vyplývající z dlouhodobé spolupráce máme s profesionálními notářskými kancelářemi, soudními znalci a exekutorskými úřady.

Povinná informace dle zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem