JUDr. Jaroslav Jenerál

advokátní kancelář

Advokáti poskytují právní služby v následujících oblastech práva.

 • Máme bohaté zkušenosti s vedením obhajoby obviněného i s prosazováním práv poškozeného. Navrhneme Vám ideální postup a zpracujeme Vám veškeré žádosti i opravné prostředky týkající se trestního řízení.

    

  • konzultace za účelem prevence rizik vyplývajících z možné trestněprávní odpovědnosti klientů
  •  

  • nadprůměrné výsledky v trestněprávní obhajobě
  •  

  • sepis trestního oznámení
  •  

  • komplexní právní servis pro osoby poškozené trestnou činností
 • Poskytneme vám komplexní právní služby při zastupování před soudy, ochráníme Vaše vlastnická i jiná práva, sepíšeme vám veškeré druhy smluv – včetně vypořádání Vašeho spoluvlastnictví. Zabýváme se též dědictvím a ochranou spotřebitelů.

    

  • vypracování smluv
  •  

  • kontrola smluv
  •  

  • právní konzultace
  •  

  • ochrana osobnosti
  •  

  • bytové právo
  •  

  • vztahy k nemovitostem
  •  

  • zajištění pohledávek
  •  

  • bytová družstva
  •  

  • náhrada škody
  •  

  • odpovědnost za škodu
  •  

  • dědictví
  •  

  • majetkové vztahy mezi manželi
  •  

  • konzultace předmanželských smluv
  •  

  • rozvody
  •  

  • ochrana spotřebitele
  •  

  • právní pomoc při uplatnění odpovědnosti za vady
 • Poskytujeme komplexní právní služby týkající se obchodních korporací a hospodářské soutěže.

  • založení, změny i zrušení obchodních korporací a jejich likvidace
  •  

  • změny základního kapitálu
  •  

  • právní aspekty správy společností (corporate governance) a odpovědnosti členů orgánů společnosti
  •  

  • hospodářská soutěž a její zneužití
  •  

  • nekalá soutěž
  •  

  • obchodní tajemství
  •  

  • vymáhání pohledávek z obchodního styku
  •  

  • konzultace při sjednávání úvěrů a půjček včetně řešení vhodné formy zajištění závazku
  •  

  • řízení ve věcech obchodního rejstříku
  •  

  • zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních
  •  

  • alternativní řešení sporů
 • Poskytneme Vám komplexní právní služby v oblasti sporné agendy – právní posouzení sporu či potenciálního sporu, stanovení strategie vedení sporu a zastupování v mimosoudním, soudním a rozhodčím řízení ve sporech z oblasti občanského, obchodního, pracovního a správního práva. Poskytneme Vám i zastupování v řízení o výkonu rozhodnutí, při individuální správě a vymáhání pohledávek.

 • Sepisujeme ústavní stížnosti včetně návrhů na zrušení zákonů.

 

Další právní služby

Úschova peněz, cenných papírů, listin etc.

Zajistíme Vám jistotu a posílíme Vaši důvěru při uzavírání jakýchkoliv smluv možností úschovy peněz, cenných papírů nebo listin, které lze složit do advokátní úschovy.